FORUT barneaksjon

Barneaksjon 2021

Nettside hvor du kan lese mer om barneaksjonen. Kos dere:

https://forut.no/barneaksjonen/historien-om-indrani/ 

 

Nettbutikk fra FORUT dersom dere vil støtte/kjøpe :

https://forut.no/nettbutikk/ 

Rice and curry

"Rice and curry" sangen og dansen som vi skal lære oss i bhg

Indranis sang

"Indranis sang" av Mai Britt Andersen som har laget all musikken

FORUT barneaksjon 2021 om Indrani